Pennan besitter mycket magi och kraft

Jag tecknar lite allt möjligt i olika stilar vilket du kan se under rubriken Teckning. För att förenkla har jag delat in rubriken Illustration i underrubrikerna Teckning och Grafisk design. Skillnaden jag gör mellan de båda är att grafisk design är loggor, grafik till appar, hemsidor, annonser, banners, etc. och teckning är allt annat.