Har du en produkt du vill sälja eller visa upp?

Att fotografera en produkt på ett sätt så att ditt budskap når fram till tänkt målgrupp är inte alltid så lätt som det verkar. När visar man produkten som ett föremål och när visar man den i sitt användningsområde? Ja, vad vill du uppnå med bilden? Ljussättning av högblanka produkter kräver kunskap, utrustning och erfarenhet. Behöver du hjälp att visa upp något på bästa tänkbara sätt?

Ett litet portfolio

Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto