Med en synnerligen god känsla för komposition

Jag är bildmänniska och i mina tankar omvandlar jag det mesta jag ser till bilder. Ett ständigt komponerande och studerande av ljus. Det finns så mycket att se och så mycket erfarenhet att få bara genom att ha öppna sinnen för det ögonen tittar på.

Under rubriken Foto hittar du några olika kategorier av bilder. Att placera alla foto i olika lådor är inte något jag strävar efter dock, kategoriseringen är mer gjord för att du som besökare ska lättare kunna se den typen av bilder just du är intresserad av att titta på för att eventuellt anlita mina tjänster.